Zaloguj się | Rejestracja

Konstancin-Jeziorna na mapach Google Street View - Rondo Armii Krajowej

Instrukcja: w celu obracania widoku skorzystaj z kółka na panelu sterowania w lewym górnym rogu lub użyj strzałek w lewo i w prawo na klawiaturze. Jeśli chcesz przejść po ulicy, kliknij jedną z białych strzałek nałożonych na drogę lub użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.
Linki:
Zobacz większą mapę Konstancina-Jeziorny z opcją Street View na Google Maps